26.07.2011 HM


Meritulkintoja

Vesillä liikuttaessa tulee eteen tulkinnanvaraisia tilanteita.  Tämän otsikon alle kootaan erilaisia "vakiintuneita" tulkintoja.  Sivua täydennetään inspiraation yllättäessä tai pyydettäessä.

 

Ahdas kulkuväylä

 • Meriteiden säännöt, 9. sääntö
 • Ahdasta kulkuväylää ei ole määritelty lainsäädännössä
 • Vakiintuneen tulkinnan mukaan ahtaina kulkuväylinä pidetään Suomen vesialueella olevia merenkulun turvalaittein merkittyjä väyliä niiden leveydestä riippumatta
 • Oikeustapauksia mm
 1. jm Urhon karilleajo Limkläppin luona
 2. ya Rosala II vs. sy Renate
 3. ms Amsteldiep vs. ms Serenaden
 4. mt Crystal Pearl

 

Kalastaminen väylällä

 • Kalastuslaki 33 §
 • Konevoimalla kulkeva alus ei saa mennä 50 metriä lähemmäksi asianmukaisesti merkittyä kalanpyydystä
 • Koska alukset saavat hyödyntää koko väyläalueen, ei kalanpyydystä saa asettaa 50 metriä lähemmäksi väyläalueen reunaa
 • Kalastamista ei ole kielletty väylaalueella, mutta väyläalueella kalastaessa on huomattava, että kalastaminen ei saa haitata väylällä liikkuvia aluksia

 

Merirosvolipun (Jolly Roger) käyttäminen

 • Merilaki 6:9
 • Kansainvälisessä merenkulussa esiintyy vielä nykyäänkin merirosvousta tai siihen rinnastettavaa toimintaa (hiljattain poikkeuksellisesti myös Itämerellä)
 • Ammattimerenkulkijat eivät ehkä ymmärrä sellaista huumoria, jota merirosvolipun pilanpäin käyttämisellä tavoitellaan
 • Merenkulkuviranomaiset voivat katsoa merirosvolipun käytön olevan hyvän merimiestavan vastaista toimintaa siitä mahdollisesti aiheutuvin seurauksin
 • Pursiseurojen ja purjehdusalan järjestöjen ohjeissa ja säännöissä merirosvolipun käyttämistä ei pidetä hyvän maun osoituksena

 

Peräaallon vaikutukset

 • Vesilaki 1:25 1 ja 3 mom. ja Merilaki 6:9
 • Uusi vesilaki (587/2011) tulee voimaan 1.1.2012.  Vesistössä kulkemisesta aiheutuvan vahingon korvaamista koskeva säännös on 13. luvun 4 §:ssä.  Korvausvastuu muuttuu objektiivisesta ankarasta vastuusta tuottamukseen perustuvaksi.  Muutosta on selostettu muun muassa asianomaisen pykälän perustelutekstissä (HE 277/2009)
 • Virallisilla väylillä liikkuvien alusten aiheuttamat peräaallot voivat aiheuttaa monenlaista haittaa ja vahinkoa, josta yleensä ei voi menestyksellisesti vaatia korvausta
 • Korvausperusteena voisi olla väylälle määrätyn nopeusrajoituksen rikkominen tai poikkeuksellisen suuren peräaallon aiheuttaminen (esimerkiksi poikkeuksellisen suurta nopeutta kulkevat isot alukset kuten gts Finnjet) 
 • Vesillä kulkevien tulee ottaa huomioon, että väylillä kulkee aaltoja aiheuttavia aluksia, ja kiinnittää aluksensa väylien varrella oleviin rantautumispaikkoihin ottaen huomioon ohi mahdollisesti kulkevien alusten aiheuttamat aallot
 • Vesillä kulkevien tulee toisaalta myös pyrkiä välttämään vahingon aiheuttaminen väylän varrella olevalle omaisuudelle, mutta saaristossa tällaisen tilanteen havaitsemisen jälkeen ei vauhdin vähentämisellä enää ole vaikutusta ja ripeät vauhdin vähentämiset saattavat mutkaisilla väylillä helposti aiheuttaa aluksen ohjattavuuden vaikeutumisen, josta saattaa olla suurempia haitallisia seuraamuksia kuin peräaallosta.
 • Oikeustapauksia mm
 1. ya Rosala II vs. sy Renate (ei korvausta)
 2. va Lonna Katajanokan jäänmurtajalaiturissa (korvaus veneen omistajalle tarpeettomasta potkurin pyörittämisestä)
 3. jm Sisu ylinopeutta Aurajoessa (korvaus veneen omistajalle ilman oikeudenkäyntiä)