05.06.2012 HM

MERIOIKEUS

Uutta sivuilla

Meriselostuksia on tarkoitus lisätä ajan antaessa myöten.  Kesän kuluessa on tarkoitus tuottaa lisää meriselostuksia työkiireiden vihdoin helpottaessa.  

Seuraavina ilmassa roikkuvat muun muassa ms Tallink, ms Anna A, ms Amsteldiep vs. ms Serenaden ja ms Baltic Progress sekä mt Crystal Pearl.

Loppukesästä alkaen ehdin paneutua myös esiin tuleviin perintöoikeudellisiin toimeksiantoihin.

ragunda.jpg

ss Ragundalla tutustuin merenkulkuun vuosina 1952 - 1954

Meriselostuksia

  • Oikeustapausyhteenvetoja ja muita lyhyitä selostuksia meritapahtumista alkaen vuodesta 1972.  Selostuksia on tällä hetkellä 17 kpl.
  • Selostuksia lisätään sivustolle silloin ja tällöin.  Meriselostuksia pääotsikon alta löytyvät ne meritapahtumat, joista selostuksia on lisäksi odotettavissa.
  • Selostukset perustuvat pääosin omakohtaisiin kokemuksiin tapahtumiin liittyvien merioikeudellisten kysymysten selvittelyssä ja/tai oikeuskäsittelyssä.

 teseus.jpg

Vuosina 1959 ja 1960 merikokemukset lisääntyivät ss Teseuksen matkoilla.

Meritermejä

  • Merenkulkuun ja merenkulkuelinkeinoon liittyvää terminologiaa, jota vähemmän merenkulun kanssa tekemisissä olevat saattavat tahattomasti väärinkäyttää.

Meritulkintoja

  • Vesillä liikuttaessa tulee eteen tulkinnanvaraisia tilanteita.  Tämän otsikon alle kootaan erilaisia "vakiintuneita" tulkintoja.

p72200152.jpg

 Yksi viimeisimmistä aluskokemuksista Lucky Lukella 2011.